11:53 am - Thursday December 9, 2021

57,64% – rata de promovare a concursului național de titularizare în judeţul Iaşi

Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a publicat pe site-ul titularizare.edu.ro rezultatele obținute de cadrele didactice care au susținut proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice din învățământul preuniversitar – sesiunea 2020 (înainte de înregistrarea contestațiilor). Potrivit documentului, procentul notelor peste 7 (șapte) obținute de candidații care au susținut proba scrisă, la nivelul județului Iași, este de 57,64%, superior în raport cu procentul consemnat în 2019, care a fost de 44,87% . 23 de candidați au obținut nota 10, iar 799 de candidați au obținut note între 7 și 9,99. La proba scrisă din cadrul concursului național pentru ocuparea posturilor didactice din învățământul preuniversitar s-au prezentat 1.466 de candidați din totalul de 1.594 de candidați înscriși. În centrele de evaluare au fost notate 1386 de lucrări, întrucât: 73 de candidați s-au retras din concurs din motive personale sau medicale, în conformitate cu prevederile metodologiei, nici un candidat nu a fost eliminat, iar lucrările a şapte candidați au fost anulate din motive legate de nerespectarea metodologiei. Din promoția curentă, 60,81% dintre candidați au obținut note peste 7 (șapte). Contestațiile pot fi depuse la sediile inspectoratelor școlare județene sau transmise prin mijloace electronice în zilele de 4 august, după afișarea rezultatelor, până la ora 21:00, respectiv 5 august, până la ora 12:00. Rezultatele finale se afișează la sediile inspectoratelor școlare județene și pe site-ul menționat anterior, în data de 11 august. Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidații trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 7 (șapte), iar pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), minimum nota 5 (cinci). Repartizarea candidaților pe posturile didactice de predare vacante, publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă, se realizează în ședințe publice sau on-line, organizate de către inspectoratele școlare în intervalul 12 – 14 august.

Filed in: Educație, Informațía zilei

Comments are closed.

;