11:32 am - Sunday November 28, 2021

656 de profesori ieşeni au fost selectaţi pentru a deveni membri ai Corpului de profesori evaluatori

În urma apelului lansat pe 17 septembrie de Ministerul Educației și Cercetării, pentru constituirea Corpului de profesori evaluatori pentru examenele și concursurile naționale (CPEECN), au fost selectați 656 de profesori ieșeni care vor participa, în perioada 16 octombrie – 1 decembrie, la verificarea competențelor de evaluare.  Pe 15 octombrie, s-a încheiat etapa de verificare a dosarelor de înscriere încărcate pe platforma informatică și Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație (CNPEE) a publicat pe site-ul https://rocnee.eu rezultatele anonimizate ale selecției dosarelor. Demn de menționat nu este doar numărul de profesori din județ care au îndeplinit condițiile de selecție, cât și faptul că aceștia își desfășoară activitatea de predare-învățare-evaluare atât în mediul urban (60%), cât și în cel rural (40%), în unitățile de învățământ preșcolar, primar, gimnazial, respectiv liceal – filierele teoretică, vocațională și tehnologică. Cele mai multe cadre didactice selectate predau limba română (123) și matematică (121), dar și geografie (34), limbă engleză (33), istorie (32), biologie (24), psihopedagogie specială (23), limbă franceză (20), fizică (21), chimie, discipline socio-umane, educație plastică, educație muzicală, religie, sau își desfășoară activitatea în învățământul primar (25) și preșcolar (16). „Conform metodologiei aprobate, pentru a obține calitatea de membri ai CPEECN, cadrele didactice care au participat la selecție au îndeplinit următoarele condiții: au desfășurat activități de predare-învățare-evaluare, în ultimii trei ani școlari încheiați, în învățământul preșcolar, primar, gimnazial și liceal; au gradul didactic I, II sau titlul științific de doctor în specialitate; au experiență de organizare și participare la evaluări, în cadrul examenelor și concursurilor naționale/internaționale”, se precizează într-un comunicat al Inspectoratului Şcolar Judeţean iaşi. Calitatea de membri ai CPEECN va fi dobândită după parcurgerea și absolvirea programului de formare, prevăzut a se desfășura între 2 decembrie 2020 și 15 martie 2021, acreditat de către Ministerul Educației și Cercetării și asigurat de către Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație (CNPEE), în parteneriat cu toate casele corpului didactic. Atribuția principală a CPEECN va fi aceea de evaluare a lucrărilor elevilor/cadrelor didactice, din cadrul examenelor naționale – evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a, bacalaureat, definitivare în învățământ și concursul național de ocupare a posturilor didactice (titularizare).

Filed in: Educație, Informațía zilei

Comments are closed.

;