12:08 pm - Monday October 3, 2022

Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi: Consiliul Judeţean Iaşi şi Consiliul Local Iaşi sunt constituite legal

Prefectul județului Iași, Marian Grigoraș, a emis ordinele de constatare a îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului Județean Iași și a Consiliului Local al municipiului Iași. Ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului Județean Iași a avut loc pe data de 23 octombrie 2020. Au fost prezenți și au depus jurământul 27 de consilieri județeni aleși ale căror mandate au fost validate.  „Având în vedere adresa Secretarului general al județului Iași prin care s-a transmis Prefecturii Iași procesul-verbal încheiat în ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului Județean Iași, din care rezultă că domnul Maricel Popa, consilier județean ales al cărui mandat a fost validat, a absentat nemotivat, au devenit incidente prevederile art.116, alin.9 din OUG nr. 57 / 2020 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare. Alin. 8 – prin excepţie de la dispoziţiile alin. (7), consilierul local declarat ales care nu a putut depune jurământul, ca urmare a absenţei pentru motive temeinice, poate depune jurământul în cadrul primei şedinţe a consiliului local. Sunt considerate motive temeinice spitalizarea sau imobilizarea la pat, dovedită prin certificat medical, ori situaţii precum deplasarea în străinătate în interes de serviciu, evenimente de forţă majoră, cum ar fi inundaţii sau alte catastrofe care au împiedicat deplasarea, deces în familie ori alte situaţii similare.  Alin. 9 – consilierul local al cărui mandat a fost validat, care nu depune jurământul nici în cea de a doua şedinţă privind ceremonia de constituire ori în condiţiile prevăzute la alin. (8) sau care refuză să depună jurământul, este considerat demisionat de drept”, se precizează într-un comunicat remis redacţiei de Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi. Potrivit documentului, ordinul de prefect nr. 312/2020 arată că au fost îndeplinite condițiile legale de constituire a Consiliului Județean Iași începând cu data de 23 octombrie 2020 ca urmare a depunerii jurământului a unui număr de 27 de consilieri din totalul de 36 de consilieri județeni. De asemenea, ordinul constată necesitatea validării de către Tribunalul Iași a unui număr de 9 (nouă) mandate de supleanți declarați aleși, astfel:

  • Cinci mandate de supleanți declarați aleși pe lista Partidului Social Democrat;
  • Două mandate de supleanți aleși pe lista Partidului Național Liberal;
  • Un mandat de supleant declarat ales de pe lista Partidului Mișcarea Populară;
  • Un mandat de supleant declarat ales de pe lista Alianței USR PLUS.

Ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului local al municipiului Iași a avut loc pe 23 octombrie 2020. Au fost prezenți și au depus jurământul 20 de consilieri locali aleși ale căror mandate au fost validate. Ordinul de prefect nr. 338 / 2020 arată că au fost îndeplinite condițiile legale de constituire a Consiliului local al municipiului Iași începând cu data de 23 octombrie 2020 ca urmare a depunerii jurământului a unui număr de 20 de consilieri din totalul de 27 de consilieri locali. De asemenea, ordinul constată necesitatea validării de către Judecătoria Iași a unui număr de 7 (șapte) mandate de supleanți declarați aleși, astfel:

  • Trei mandate de supleanți declarați aleși pe lista Partidului Social Democrat;
  • Două mandate de supleanți aleși pe lista Partidului Mișcarea Populară;
  • Un mandat de supleant declarat ales de pe lista Partidului Național Liberal;
  • Un mandat de supleant declarat ales de pe lista Alianței USR PLUS.

„Instanțele judecătorești au validat consilierii locali din unitățile administrativ teritoriale ale Județului Iași aleși la alegerile locale de pe 27 septembrie 2020 și Instituția Prefectului – Județul Iași procedat la emiterea ordinelor pentru constituirea consiliilor locale. Astfel, în marea majoritate a comunelor consilierii locali au depus jurământul de credință, la fel și primarii aleși și s-au îndeplinit condițiile legale de constituire a consiliilor locale, cel mai probabil urmând ca în această săptămână să fie definitivat acest proces pentru toate UAT-urile.  Miercuri, 28 octombrie, a avut loc ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului local al municipiului Pașcani, astfel că toate orașele și ambele municipii din județ au acum legislativ local constituit, inclusiv Consiliul Județean Iași”, a declarat Marian Grigoraș, prefect al județului Iași.

Filed in: Administrație, Informațía zilei

Comments are closed.

;