4:42 pm - Saturday January 17, 2387

Asociația Iubire și Încredere anunță încheierea proiectului „Cultural!”

Asociația Iubire și Încredere anunță încheierea proiectului „Cultural!”. Acesta a fost finanțat de Primăria Municipiului Iași, prin Programul anual de finanțare în baza Legii 350/2005 pentru anul 2020.

Proiectul „Cultural !” și-a propus ca prin intermediul unor activități culturale desfășurate online să ofere oportunitatea copiilor și tinerilor din municipiul Iași să fie cât mai activi din punct de vedere artistic. Astfel, aceștia au participat la concursuri de interpretare vocală și eseuri, fiind apreciați nu doar de către comisiile de jurizare dar și de întregul public.

Obiectivele proiectului

  • creşterea gradului de implicare a copiilor și tinerilor din municipiul Iași în activități artistice și culturale;
  • promovarea copiilor și tinerilor talentați
  • creşterea gradului de implicare a publicului în manifestări culturale și artistice
  • crearea unei platforme de comunicare şi schimb de experienţă între participanți
  • crearea cadrului în care publicul poate participa la manifestări culturale și artistice susţinute de copii şi tineri din municipiul Iași
  • încurajarea tuturor participanților la viața culturală de a găsi soluții inovative pentru a-și continua menirea și adaptarea mai ușoară a acestora la siuațiile dificile din perioada actuală.

 Principalele activități derulate

  1. Concursurile au avut două componente:una muzicală iar cealaltă literară.

Concursul de interpretare vocală a fost organizat pe două grupe de vârstă: clasele 5-8 și clasele 9-12. Conform regulamentului, participanții au cântat live prin intermediul platformei ZOOM iar prestația acestora a fost înregistrată și postată ulterior pagina de Facebook a Asociației Iubire și Încredere Iași și pe canalul Youtube. Prestația acestora a fost evaluată atât de public (prin like-uri ) cât și de către o comisie de jurizare formată din patru experți.

Concursul de eseuri a fost organizat pe două grupe de vârstă: clasele 5-8 și clasele 9-12. Conform regulamentului, copiii din grupul țintă și au realizat un eseu cu temă la alegere. Eseurile au fost postate de asemenea, pe pagina de Facebook a Asociației unde au fost supuse votului publicului, dar și comisiei de jurizare formată din cei patru experți.

La finalul sesiunii de votare s-au calculat, conform unui algoritm prestabilit, punctajele finale. S-a realizat o ierarhizare a punctajelor, fiind stabiliți astfel câștigătorii concursului. Clasamentul a fost publicat pe pagina de Facebook a Asociației Iubire și Încrede.

2.De asemenea, tot în cadrul acestui proiect a fost realizat un studiu ce face referire la viziunea mai multor factori implicați în activitățile culturale asupra modalităților de susținere și desfășurare a manifestărilor culturale în rândul copiilor și tinerilor în perioade grele, cum sunt cele de criză economică sau sanitară. Datele colectate și rezultatele obținute în urma acestui studiu vor putea fi folosite pentru identificarea unor soluții și fundamentarea unor inițiative de advocacy, care pot contribui la îmbunătățirea situației mai multor organizații culturale, prin punerea în practică a acestora

Scopul Asociației Iubire și Încredere este acela de a sprijini și promova proiecte și activități sociale, educaționale, culturale, artistice, de mediu și sportive și dezvoltarea lor durabilă șa nivel local, național și internațional.

Filed in: ONG-uri

Comments are closed.

;