CJRAE Iași, pe primul loc în ţară la numărul proiectelor aprobate pentru finanţare în cadrul Programului ESAYEP

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE) Iași s-a situat pe primul loc în clasamentul național al proiectelor aprobate spre finanțare în cadrul Programului de Educație, Burse, Ucenicie și Antreprenoriatul Tinerilor (ESAYEP), finanțat prin Granturile Spațiului Economic European (SEE) și Norvegiene – Mecanismul Financiar 2014-2021, nr. de referință 2019-EY-PMIP-0008. Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Iași va primi o finanțare nerambursabilă în valoare de 16.260 EUR pentru proiectul „Școala pentru diversitate – catalizator pentru o societate incluzivă”, care se va desfășura în perioada 2021 – 2022. Partener din țările donatoare este Equality Center Reykjavík (Islanda). Experiențele anterioare în domeniul rezolvării problemelor cu care se confruntă beneficiarii arată că factorii sociali (statutul socio-economic și tipul familiei – părinți plecați în străinătate, familii monoparentale, disfuncționale, familii cu venituri mici, familii de etnie romă, alte situații familiale dificile) și factorii școlari (demotivare școlară, absenteism, eșec / abandon școlar) influențează integrarea socio-emoțională a elevilor. Acestor factori restrictivi li se adaugă și cei generați de criza sanitară pe care o traversăm. Pe baza acestor constatări, proiectul își propune să faciliteze dezvoltarea unor strategii moderne pentru consilierii școlari din județul Iași, necesare pentru a face procesul de consiliere mai eficient și pentru a sprijini creșterea diversității în școală, permițând astfel o mai bună incluziune socio-emoțională a elevilor. Pentru atingerea scopului proiectului, sunt urmărite o serie de obiective specifice, precum: întărirea abilităților profesionale de specialitate privind creșterea diversității în școală și eficiența procesului de incluziune socio-emoțională a elevilor pentru consilierii școlari, logopezii și mediatorii școlari din județul Iași, formarea unor echipe de facilitare a incluziunii socio-emoționale și dezvoltarea unor proiecte de facilitare a incluziunii în unități școlare din județul Iași. Proiectul continuă parteneriatul început în 2018 cu statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia), în scopul de a stabili un cadru de valori și practici pentru susținerea creșterii calității educației. Astfel, proiectul valorifică rezultatele parteneriatului cu Newschool Oslo (Norvegia), dezvoltat în cadrul proiectului „QualForm – CALitate în educație prin FORMarea echipelor de schimbare”, care a contribuit la creșterea adaptabilităţii şi flexibilităţii serviciilor de consiliere și asistență psihopedagogică la cerinţele unui mediu socioeducațional în schimbare.

Filed in: Educație, Informațía zilei

Comments are closed.

;