4:23 am - Wednesday August 17, 2022

Primăria va finanţa şi în acest an editarea revistei „Convorbiri literare”

Întruniţi în şedinţă ordinară, consilierii locali ieşeni au aprobat astăzi, cu unanimitate de voturi, încheierea unui acord de parteneriat între Asociaţia „Revista Convorbiri literare” şi Municipiul Iaşi, în vederea editării revistei „Convorbiri literare”, într-un tiraj de o mie de exemplare lunar, ca publicaţie culturală de interes public a comunităţii ieşene, precum şi alocarea sumei de 200.000 de lei, ca urmare a încheierii acestui parteneriat, destinată acoperirii cheltuielilor cu tipărirea a şapte numere lunare ale revistei şi, parţial, a drepturilor de autor aferente.

Potrivit proiectului de hotărâre aprobat de consilieri, alocarea sumei de 200.000 de lei se face din capitolul bugetar privind „Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi religiei – Alte cheltuieli (Asociaţii şi fundaţii)”.

În expunerea de motive care a însoţit proiectul de hotărâre se precizează, printre altele, că Asociaţia „Revista Convorbiri literare”, al cărui preşedinte este redactorul şef al publicaţiei, scriitorul Cassian Maria Spiridon, a fost recunoscută ca fiind de utilitate publică prin Hotărârea Guvernului României nr. 526/05.05.2021, publicată în Monitorul Oficial, Partea I,  nr. 513 din 18 mai 2021.

De asemenea, în expunere de motive se mai precizează că în perioada 2018 – 2020, revista „Convorbiri literare” a văzut lumina tiparului prin parteneriatul încheiat între Uniunea Scriitorilor din România – filiala Iaşi şi Municipiul Iaşi, prin care autoritatea locală a finanţat, în fiecare dintre aceşti ani, cheltuielile cu tiparul şi drepturile de autor.

Filed in: Cultură, Informațía zilei

Comments are closed.

;