4:34 pm - Friday October 16, 6893

Mai puţin de jumătate dintre candidaţii din judeţul Iaşi au obţinut notă de trecere la concursul de titularizare

Procentul notelor peste 7 obținute de candidații din judeţul Iaşi care au susținut proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar 2021, după soluționarea contestațiilor, este de 48,33% (în creștere cu 1,83% comparativ cu rezultatele inițiale de 46,5%), iar procentul notelor între 5 și 7 este de 34,17%.

Astfel, procentul notelor peste 5 este de 82,5% (contestațiile au generat modificări de note pentru 341 de candidați)

Din promoția curentă 45,48% dintre candidați au obținut note peste 7 (șapte).

Opt candidați au obținut nota 10 (cinci note maxime la limba și literatura română, pedagogia preșcolară și metodica desfășurării activităților instructiv-educative în gradinița de copii, una la asistență medicală generală, una la educație socială și una la religie ortodoxă).

705 candidați au obținut note între 7 și 9,99, iar 504 candidați au note între 5 și 6,99.

La proba scrisă din cadrul concursului național pentru ocuparea posturilor didactice din învățământul preuniversitar s-au prezentat 1.548 de candidați din totalul de 1.938 de candidați înscriși.

În centrele de evaluare au fost notate 1.475 de lucrări, întrucât 72 de candidați s-au retras din concurs din motive personale sau medicale, în conformitate cu prevederile metodologiei, iar lucrarea unui candidat au fost anulată din motive legate de nerespectarea metodologiei.

Potrivit legii, pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidații trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 7 (șapte), iar pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), minimum nota 5 (cinci).

Proba practică și inspecția la clasă au fost eliminate pentru anul în curs prin OUG nr. 70/2020, aprobată prin Legea nr. 179/2020, cu modificările şi completările ulterioare.

Repartizarea candidaților pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă, se realizează în ședințe publice sau on-line, organizate de către inspectoratele școlare în intervalul 4 – 5 august.

Filed in: Educație, Informațía zilei

Comments are closed.

;