12:43 pm - Thursday December 9, 2021

Școala pentru diversitate – un catalizator pentru o societate incluzivă

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE) Iași dă start proiectului „Școala pentru diversitate – catalizator pentru o societate incluzivă”, o inițiativă ce va facilita dezvoltarea unor strategii moderne pentru consilierii școlari din județul Iași, necesare pentru a face procesul de consiliere mai eficient și pentru a sprijini creșterea diversității în școală, permițând astfel o mai bună incluziune socio-emoțională a elevilor.

Activitățile proiectului vor avea loc în perioada septembrie 2021 – septembrie 2022 și sunt finanțate cu 16.260 EUR prin Granturile Spațiului Economic European (SEE) și Norvegiene – Mecanismul Financiar 2014-2021, în cadrul Programului de Educație, Burse, Ucenicie și Antreprenoriatul Tinerilor (ESAYEP), nr. de referință 2019-EY-PMIP-0008. Partener din țările donatoare este Equality Center Reykjavík (Islanda).

Experiențele anterioare în domeniul rezolvării problemelor cu care se confruntă beneficiarii arată că factorii sociali și școlari influențează integrarea socio-emoțională a elevilor. Acestor factori restrictivi li se adaugă și cei generați de criza sanitară pe care o traversăm. Pe baza acestor constatări, proiectul își propune să contribuie la:

  • întărirea abilităților profesionale de specialitate privind creșterea diversității în școală și eficiența procesului de incluziune socio-emoțională a elevilor, pentru un număr de 6 consilieri școlari ai CJRAE Iași, prin participarea la un program de formare organizat de partenerul islandez;
  • dezvoltarea de competențe specifice cu privire la incluziunea socio-emoțională a elevilor pentru 45 de consilieri școlari, 15 logopezi și 15 mediatori din județul Iași;
  • construirea a 6 echipe pentru facilitarea incluziunii socio-emoţionale și implicarea a 6 școli pilot în implementarea unor proiecte de facilitare a incluziunii.

Proiectul continuă parteneriatul început în 2018 cu statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia), în scopul de a stabili un cadru de valori și practici pentru susținerea creșterii calității educației. Astfel, proiectul valorifică rezultatele parteneriatului cu Newschool Oslo (Norvegia), dezvoltat în cadrul proiectului „QualForm – CALitate în educație prin FORMarea echipelor de schimbare”, care a contribuit la creșterea adaptabilităţii şi flexibilităţii serviciilor de consiliere și asistență psihopedagogică la cerinţele unui mediu socioeducațional în schimbare.

Filed in: Educație, Informațía zilei

Comments are closed.

;