11:30 am - Thursday December 9, 2021

“Pregătit pentru viitor” – proiect de incluziune pe piaţa muncii a tinerilor şi şomerilor

În data de 01.09.2021 a fost semnat contractul nr. 16749/01.09.2021 pentru proiectul „PREGĂTIT PENTRU VIITOR”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, axa prioritară 1 – îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs.

Agenţia Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Iaşi, în calitate de beneficiar al finanțării, în parteneriat cu Agenţia Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Maramureș, Blue Consulting SRL și Clemon SRL, implementează proiectul „PREGĂTIT PENTRU VIITOR”, cod SMIS 2014+ 150110, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, axa prioritară 1 – îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs.

Contractul de finanțare nr. 16749/01.09.2021 a fost încheiat cu OIRPOSDRU Nord- Est, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 19.408.550,30 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE este de 16.358.423,89 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este de 1.123.673,88 lei și valoarea co-finanțării eligibile a beneficiarului în valoare 1.926.452,53 lei

Obiectivul general al proiectului este creșterea șanselor de ocupare și îmbunătățirea situației pentru 1.051 tineri şi şomeri cu vârsta între  16 – 29 ani (din care 250 din mediul rural și 110 de etnie romă) înregistrați la SPO, cu rezidența în județele Iași și Maramureș, prin implementarea de servicii integrate și flexibile de ocupare pe piața forței de muncă, demers concretizat prin obținerea unui certificat de calificare de către cel puțin 780 de tineri NEETs, angajarea a minimum 455 de tineri, precum și inființarea a 36 noi afaceri.

Obiectivele specifice ale proiectului:

OS 1:

Identificarea unui număr de minim 1051 tineri NEETs, șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, cu rezidența în judetele Iași și Maramureș prin dezvoltarea unei campanii de informare și promovare și îmbunătățirea nivelului de competențe pentru 840 tineri NEETs șomeri cu nivelurile de ocupabilitate B,C si D prin participarea la programe de formare profesională a adulților, demers concretizat prin obținerea unui certificat de calificare de către cel puțin 780 tineri NEETs.

OS 2:

Creșterea șanselor de a găsi un loc de muncă pentru 1051 tineri NEETs șomeri cu vârsta între   16-29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în judetele Iași și Maramureș prin furnizarea de servicii specializate pentru stimularea ocupării respectiv medierea muncii, organizată și desfasurată în conformitate cu prevederile Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, demers concretizat prin angajarea a minimum 455 tineri NEETs, inclusiv cei care desfășoară o activitate independentă.

OS 3

Susținerea antreprenoriatului prin:

 • dezvoltarea competențelor, aptitudinilor și aptitudinilor antreprenoriale a 150 de tineri NEETs;
 • acordarea de subvenții (micro-granturi) în valoare de maxim 25.000 euro pentru 36 afaceri nou înființate de tinerii NEETs;
 • sprijinirea dezvoltării sustenabile a afacerilor prin acordarea de servicii de consiliere/ consultanță/mentorat/monitorizare.

Activitățile proiectului:

În cadrul proiectului vor fi acordate servicii integrate si flexibile de ocupare pentru tinerii NEETS:

 • Mediere;
 • Formare profesională;
 • Îndrumare la locul de muncă;
 • Susținerea antreprenoriatului prin acordarea de micro-granturi de 25.000 euro.

Rezultatele previzionate în cadrul proiectului:

 • 1051 tineri NEETS incluși în grupul țintă a proiectului;
 • 56 de programe de formare profesională nivel II și III;
 • 840 tineri NEETS participanți la programele de formare din care minim 780 tineri NEETS vor dobândi o calificare;
 • 1051 tineri NEETS mediați;
 • 6 burse ale locurilor de muncă;
 • 170 beneficiari indrumați la locul de muncă;
 • minim 455 tineri vor avea un loc de muncă (inclusiv cei 36 tineri care vor iniția propria afacere);
 • 150 de persoane participante la programul de formare antreprenorială;
 • 36 firme înființate de tineri NEETs;
 • minim 36 locuri de muncă nou create prin intermediul firmelor.

Durata de implementare a proiectului este de 24 de luni, respectiv între data de 02 septembrie 2021 și data de 01 septembrie 2023.

Filed in: Economic, Informațía zilei

Comments are closed.

;