6:58 am - Monday August 8, 2022

Conferință de închidere a proiectului transfrontalier privind promovarea patrimoniului ecleziastic unic

Complexul Muzeal Național „Moldova” Iaşi şi Mănăstirea Căpriana din Republica Moldova anunță organizarea conferinţei de închidere a proiectului transfrontalier „Enhancement of Capriana Monastery for the Promotion of the Unique Ecclesiastic Heritage by Cross-border Cooperation and Digitization, 2SOFT/2.1.76.” (EnCaMo), eveniment care va avea loc miercuri, 3 noiembrie, începând cu ora 11.00, la Mănăstirea Căpriana, raionul Strășeni (Republica Moldova).

Cele două instituții partenere au derulat, începând cu data de 05.03.2020, Proiectul „Enhancement of Capriana Monastery for the Promotion of the Unique Ecclesiastic Heritage by Cross-border Cooperation and Digitization, 2SOFT/2.1.76.”, acronim EnCaMo, cu o durată de 18 luni, finanțat în cadrul Programului Operaţional Comun România – Republica Moldova 2014-2020, obiectiv tematic 3, axa prioritară 2.1, prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate (ENI).

Valoarea totală a proiectului a fost de 109.760 EUR, din care 97.760 EUR reprezintă Grantul din fonduri europene, iar 11.000 EUR co-finanțare din partea celor două instituții.

Proiectul a vizat conservarea, valorificarea și promovarea turistică a patrimoniului ecleziastic unic, cu valoare istorică, patrimoniu cultural transnațional comun, prin înființarea, la Mănăstirea Căpriana, a primului muzeu religios care deține un patrimoniu ecleziastic descoperit în cadrul cercetărilor arheologice, de la Mănăstirea Căpriana, Republica Moldova și prin realizarea, în cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași, România, a unei expoziții virtuale permanente, în vederea creșterii numărului de turiști.

În cadrul proiectului au fost achiziționate elemente de muzeotehnică (vitrine, suporți de expunere), Infotouch, laptop, videoproiector și ecran pentru Muzeul Mănăstirii Căpriana, iar pentru Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași au fost achiziționate echipamente performante pentru expoziția permanentă realizată cu ajutorul tehnologiei de digitalizare imersivă și un automobil.

În afara achiziției echipamentelor necesare înființării muzeului Mănăstirii Căpriana și a expoziției permanente deschise la Palatul Culturii din Iași, proiectul a prevăzut și alte activități: cursuri de instruire și formare în domeniul conservării și valorificării muzeale a patrimoniului ecleziastic arheologic, simpozion internațional, expoziție temporară cu artefactele din patrimoniul muzeului nou înființat la Mănăstirea Căpriana, cât și activități comune de promovare a proiectului și diseminarea rezultatelor.

Grupul țintă al proiectului îl reprezintă personalul din instituții de cult, muzee, turiști, agenții de turism, orice persoană, indiferent de vârstă, apartenență religioasă, educație, din cele două țări partenere.

Obiectivele acestui proiect au fost unice atât pentru România, cât și pentru Republica Moldova.

Coordonarea activităților proiectului a fost realizată de Managerii de proiect: dr. Maria Geba, șef Centrul de Cercetare și Restaurare-Conservare a Patrimoniului Cultural din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași, România, respectiv Arhim. Filaret Cuzmin (Iurie Dionisie Cuzmin), stareț al Mănăstirii Căpriana, Republica Moldova.

Filed in: Cultură, Informațía zilei

Comments are closed.

;