Undă verde pentru construirea şi dotarea Centrului Regional pentru Tratamentul Infertilităţii

Întruniţi în şedinţă ordinară, consilierii judeţeni ieşeni au aprobat miercuri, 24 noiembrie, mai multe proiecte destinate dezvoltării infrastructurii medicale, serviciilor sociale și susținerii domeniului educației. Astfel, aleşii judeţului au aprobat contractarea de către Consiliul Judeţean a creditului de angajament pentru anul 2021 și a creditului bugetar pentru anul 2022 aferente obiectivului de investiții „Construirea și Dotarea Centrului Regional pentru Tratamentul Infertilității Iași”, care se va realiza ca acțiune multianuală. Prin realizarea proiectului “Construirea și Dotarea Centrului Regional pentru Tratamentul Infertilității Iași” se dorește a se asigura o locație optimă din punct de vedere al amplasării, amenajării și echipării, unde să poată fi acordată asistență medicală pentru această afecțiune pentru toate pacientele din zona Moldovei. Valoarea estimată a investiției este de 55.845.391,00 lei, fără TVA. În cadrul aceleiaşi şedinţe au fost aprobați, de asemenea, indicatorii tehnico-economici rezultați la faza Proiectului Tehnic și a devizului general elaborat pentru obiectivul de investiție „Extindere și dotare unitate funcţională regională de urgență în cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii “Sf. Maria” Iaşi”. Pentru copiii şi adulţii aflaţi în instituţiile de ocrotire, consilierii judeţeni au aprobat proiecte necesare pentru închiderea centrelor rezidenţiale, dezinstituţionalizare şi integrare socială. În ceea ce privește mediul, au fost aprobate creditele de angajament și creditele bugetare pentru obiectivul de investiții: Elaborare a Studiului de calitate a aerului pentru comunele Ungheni și Holboca, Județul Iași, asistență tehnică pentru Planul de calitate a aerului pentru comunele Ungheni și Holboca, județul Iași, obținerea avizelor Agenției pentru Protecția Mediului Iași și a Centrului de Evaluare a Calității Aerului (C.E.C.A.), care se va realiza ca acțiune multianuală. Nu în ultimul rând, consilierii județeni și-au dat acordul pentru creditul bugetar pentru anul 2022, în valoare de 72.000 lei, pentru serviciile de adăpostire a animalelor care fac obiectul ordinului de plasare în adăpost, de pe aria administrativ-teritorială a judeţului laşi.

Filed in: Administrație, Informațía zilei

Comments are closed.

;