Proiect de peste un milion de euro pentru acordarea de burse doctoranzilor și cercetătorilor post-doctorat de la Universitatea „Al.I. Cuza”

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) a câștigat o finanțare de peste 1 milion de euro pentru implementarea proiectului „Suport educațional și formativ pentru doctoranzi și tineri cercetători în pregătirea inserției în piața muncii”.

Proiectul „Suport educațional și formativ pentru doctoranzi și tineri cercetători în pregătirea inserției în piața muncii” își propune creșterea competitivității și a performanței profesionale a doctoranzilor și cercetătorilor post-doctorat de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași în vederea inserției pe piața muncii urmare acordării sprijinului financiar, a formării de competențe de cercetare avansată cu componentă aplicativă, precum și a dobândirii de competențe transversale. Beneficiari ai proiectului vor fi 93 de doctoranzi și 24 de cercetători post-doctorat din cadrul UAIC, care vor primi sprijin financiar sub formă de burse pentru a le facilita efectuarea de mobilități de studiu și cercetare naționale și internaționale, participarea la conferințe și publicarea de articole științifice în reviste indexate în baze de date internaționale.

Bugetul total al proiectului este de 5.683.624,49 lei, din care asistența financiară nerambursabilă care revine UAIC este de 5.196.753,77 lei. Proiectul „Suport educațional și formativ pentru doctoranzi și tineri cercetători în pregătirea inserției în piața muncii” va fi implementat de UAIC în parteneriat cu Academia Română – Filiala Iași, pe parcursul a 18 luni.

Filed in: Educație, Informațía zilei

Comments are closed.

;