Șase unități de învățământ ieșene au obținut titlul de „Școală Europeană”

În prezența Ministrului Educației, Sorin Câmpeanu, și a reprezentanților Inspectoratului Școlar Județean Iași, prof. Luciana Antoci, Inspector Școlar General și prof. Rodica Leontieș, inspector școlar pentru managementul resurselor umane, școlile ieșene câștigătoare la cea de-a XVII-a ediție a competiției pentru obținerea Certificatului „Școală Europeană” au fost premiate miercuri, 8 iunie, la Palatul Parlamentului din Capitală.

Cele șase unități de învățământ care au obținut distincția în acest an – Colegiul Pedagogic „Vasile Lupu”, Școala Gimnazială „Otilia Cazimir”, Școala Gimnazială „Ionel Teodoreanu”, Colegiul Național „Vasile Alecsandri”, Colegiul Economic „Virgil Madgearu” și Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida” – au fost reprezentate la eveniment de directorii, directorii adjuncți, profesorii coordonatori de proiecte europene și de elevi.

Competiția „Şcoală Europeană” se adresează tuturor unităţilor de învăţământ preuniversitar implicate în programele europene din domeniul educației și formării profesionale și constă în evaluarea calității și coerenței managementului școlii, reflectat în documentele manageriale, precum și a impactului pe care activitățile derulate în cadrul proiectelor europene l-au avut asupra culturii organizaționale și a ethosului școlii. Lansată în 2004, ca semn al recunoaşterii contribuţiei şcolilor româneşti la sprijinirea eforturilor României de integrare în Uniunea Europeană (UE), competiţia pentru obţinerea certificatului „Şcoală Europeană” este recunoscută de instituțiile europene ca un bun exemplu de susținere și valorizare a parteneriatelor școlare dezvoltate în cadrul programelor europene din domeniul educației și formării profesionale.

Certificarea școlilor cu titlul „Școală Europeană” conferă recunoaștere și prestigiu în cadrul comunităților educaționale, iar eforturile pe care aceste școli le fac pentru menținerea titlului obținut determină un interes tot mai crescut pentru dezvoltarea de noi și noi proiecte, ceea ce conduce la o îmbunătățire a managementului școlar și la dezvoltarea unei culturi organizaționale solide.

Filed in: Educație, Informațía zilei

Comments are closed.

;