5:23 am - Wednesday August 17, 2022

6.900 de elevi din județul Iași s-au înscris la examenul de Evaluare Națională

La examenul de Evaluare Națională din această vară, în județul Iași s-au înscris 6.900 de elevi, absolvenți al clasei a VIII-a, din care 6.899 din seria curentă și un elev din seriile anilor anteriori.

Potrivit reprezentanților Inspectoratului Școlar Județean, datele existente în acest moment arată că pentru 42 de elevi din 25 de școli ale județului Iași, Comisia județeană de evaluare națională a propus adaptarea procedurilor de susținere a examenului în vederea asigurării condițiilor de egalizare a șanselor. Totodată, doi elevi din alte județe ale țării vor susține probele scrise ale Evaluării Naționale în județul Iași.

Absolvenții claselor a VIII-a din anul școlar 2021-2022 au fost înscriși prin intermediul  secretariatelor unităților de învățământ, iar pentru absolvenții seriilor anterioare, înscrierea s-a făcut pe baza unei cereri depuse la unitatea școlară unde aceștia au absolvit clasa a VIII-a, condiția de înscriere fiind aceea de a nu fi susținut examenul de Evaluare Națională în anii precedenți.

Pentru elevii înscriși, 3.506 din mediul rural și 3.394 din mediul urban, la nivelul județului Iași sunt organizate 168 de centre de examen, dintre care 113 în mediul rural și 55 în mediul urban. Totodată, pentru corectarea tezelor vor fi organizate, în municipiul Iași, cinci centre de evaluare. Pentru desfășurarea în condiții optime a examenului în școlile ieșene, vor participa în comisiile specifice aproximativ 3.000 de cadre didactice.

Absolvenții claselor a VIII-a care susțin examenul de Evaluare Națională în acest an au învățat după un curriculum axat pe crearea de competențe, subiectele fiind construite după modelul PISA, fiind organizate, la toate disciplinele, într-o broșură care include atât cerințele, cât și spațiile pentru rezolvarea acestora. Ca măsuri de adaptare la contextul pandemic și la modul în care acesta a influențat desfășurarea activităților didactice, programele de examen au fost modificate și au fost publicate teste de antrenament.

Înscrierile pentru examenul de Evaluare națională  au avut loc în perioada 30 mai – 3 iunie. Absolvenții claselor a VIII-a vor susține prima probă, la limba și literatura română, marți, 14 iunie. Joi, 16 iunie, este programată proba la matematică, urmând ca vineri, 17 iunie, să se desfășoare proba la limba și literatura maternă.

Conform calendarului aprobat de Ministerul Educației, joi, 23 iunie, vor fi afișate rezultatele înaintea contestațiilor (până la ora 14.00). Contestațiile pot fi depuse, în zilele de 23 iunie (ora 16.00 – ora 19.00) și 24 iunie (ora 8.00 – ora 12.00). În perioada 24-29 iunie va avea loc soluționarea contestațiilor, iar pe 30 iunie vor fi afișate rezultatele finale.

Precizări importante pentru toți elevii care participă la Evaluarea Națională:

  • Accesul candidaților în săli este permis începând de la ora 8:00 până la 8:30. Examenul va începe la ora 9:00.
  • La probele scrise ale evaluării naționale elevii primesc subiectele în formă de broșură, putând să solicite şi pagini suplimentare dacă este cazul.
  • Timpul de lucru pentru completarea casetei de identificare este de 15 minute; timpul efectiv de lucru pentru fiecare probă scrisă este de 120 de minute și începe după completarea casetei de identificare.
  • La proba de limba română şi/sau maternă, un răspuns completat în căsuța de răspuns poate fi corectat prin tăierea cu o linie orizontală a literei scrise în căsuță și scrierea în dreapta căsuței a literei asociate răspunsului considerat corect.
  • La proba de limba română şi/sau maternă, un răspuns care constă ȋn marcarea cu X a unei opțiuni poate fi corectat prin tăierea cu o linie orizontală a marcajului X și marcarea cu X a răspunsului considerat corect.
  • La proba de limba română şi/sau maternă sunt permise sublinierile pe text cu creion sau stilou/pix de culoare albastră, în cazul itemilor care vizează sintaxa frazei, nu se consideră semn particular delimitarea propozițiilor în frază.
  • La proba de matematică, un răspuns de la Subiectul I sau de la Subiectul II poate fi corectat prin tăierea cu o linie orizontală și încercuirea altui răspuns considerat corect.
  • La figurile de la proba de matematică sunt permise marcajele pe figură și completarea figurilor cu creion sau stilou/pix de culoare albastră.
  • La proba de matematică este permisă realizarea unor figuri geometrice (cu creion sau stilou/pix de culoare albastră) în spațiul pus la dispoziție pentru rezolvarea problemelor.”

Inspectoratul Școlar Județean Iași va monitoriza unitățile de învățământ care constituie centre de examen, respectiv centru de evaluare, astfel încât să fie respectate prevederile metodologice de organizarea a concursului, principiile de corectitudine a evaluării și de acordare a șanselor egale pentru toți candidații.

Filed in: Educație, Informațía zilei

Comments are closed.

;