10:57 pm - Saturday June 25, 2022

Peste 1.500 de locuri la admitere oferite de Universitatea de Științele Vieții

Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași (USV) oferă peste 1.500 de locuri la admiterea din iulie 2022, atât pentru studii de licență cât și pentru masterat. Dacă absolvenții de liceu se pot înscrie la facultate de pe 11 iulie, la masterat admiterea este prevăzută pentru perioada 27iunie- 4 iulie 2022.

Numărul total de locuri aprobat de către Ministerului Educației pentru absolvenții de liceu este de 1002, dintre care 757 locuri sunt cu finanțare de la buget, iar 245 locuri sunt cu taxă. Mai precizăm faptul că 28 de locuri sunt prevăzute pentru absolvenții liceelor din mediul rural.

În ceea ce privește studiile de masterat, absolvenții de facultate au la dispoziție 517 de locuri, dintre care 402 sunt de la buget , iar 115 la taxă.

Conform calendarului, în perioada 11 – 22 iulie va avea loc înscrierea candidaților pentru admiterea din sesiunea iulie 2022 la domeniile Agronomie, Horticultură, Zootehnie, Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală, Ingineria produselor alimentare, Ingineria mediului, Biotehnologii, Biologie și Medicină Veterinară. Trebuie menționat că înscrierea poate fi realizată atât online, la adresa http://admitere.uaiasi.ro/, cât și la sediul facultăților.

Admiterea candidaților la USV Iași, se face pe baza notelor obținute la probele de Bacalaureat (Nota de la proba scrisă de Limba și literatura română – 50%, Nota de la o altă probă scrisă, la alegerea candidatului – 50%).

„Studenții USV Iași beneficiază de resurse științifice, didactice, materiale și financiare de excepție pentru mediul universitar din regiunea de Nord Est a României: condiții excelente pentru pregătirea teoretică şi practică, săli de curs și amfiteatre; laboratoare, seminarii, câmpuri experimentale, baze de practică proprii, laboratoare dotate cu aparatură de specialitate de ultimă generaţie, spital veterinar; bibliotecă dotată cu toate facilităţile pentru informare; atelierele de microproducție, amplasate într-o clădire modernă, care este dedicată specializărilor din cadrul Ingineriei produselor alimentare; campus studențesc în cea mai frumoasă zonă a Iaşului; peste 1600 locuri de cazare; peste 30 la sută de studenţi bursieri; parteneriate internaționale de colaborare cu universități similare din 32 de ţări”, a declarat prof. univ. dr. Costel Samuil, prorector cu activitatea didactică al USV.

Filed in: Educație, Informațía zilei

Comments are closed.

;