5:14 am - Friday August 12, 2022

69,15% – rata de promovare în județul Iași la examenul național pentru definitivare în învățământ

Procentul de promovare din sesiunea 2022 (medii mai mari sau egale cu 8), înregistrat în urma desfășurării probei scrise din cadrul examenului național pentru definitivare în învățământul preuniversitar, înainte de contestații, este 69,15%. Rezultatele obținute de candidați au fost publicate miercuri, 27 iulie, de către Ministerul Educației, pe site-ul http://definitivat.edu.ro/.

Au fost declarați promovați, înainte de înregistrarea și soluționarea eventualelor contestații, 269 de candidați cu medii între 8 și 10. Precizăm că pentru a fi declarat promovat, un candidat trebuie să obțină minimum media 8, calculată ca medie ponderată a notelor obținute la toate probele de examen, inclusiv proba scrisă. Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale, care trebuie să fie de cel puțin 8 (opt) pentru promovarea examenului.

La proba scrisă din această sesiune au fost prezenți 408 de candidați Dintre aceștia, 19 candidați s-au retras. Niciun candidat nu a fost eliminat pentru fraudă și o lucrare a fost anulată în centrele de evaluare.

Astfel, din totalul celor 389 de candidaţi cu lucrări evaluate, 236 de candidați au obținut note situate pe segmentul 8 – 10. Dintre aceștia, un candidat a fost notat cu 10, iar 25 de candidați au primit note între 9,50 și 9.99. De asemenea, 174 de candidați au avut note între 5 și 7,99. Cu note sub 5 au încheiat proba 20 de candidați, informează, într-un comunicat, Inspectoratul Școlar Județean..

Contestațiile se depun la centrele de examen, conform calendarului aprobat, în zilele de 27 și 28 iulie. Rezultatele finale se afișează la centrele de examen și pe site-ul anterior menționat, în data de 4 august.

Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale, care, pentru promovarea examenului, trebuie să fie de cel puțin 8 (opt).

Cadrele didactice promovate dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar, acesta fiind, de altfel, și obiectivul acestui examen național. Prin dobândirea definitivării în învățământ, un cadru didactic depășește stadiul de debutant și poate intra pe o rută ascendentă de profesionalizare.

Filed in: Educație, Informațía zilei

Comments are closed.

;