279 de candidați din județul Iași au promovat examenul național de definitivare în învățământ

Rata finală de promovare înregistrată la examenul național pentru definitivare în învățământ (sesiunea 2022), în județul Iași, după soluționarea contestațiilor, este 71,72%  (în creștere cu 2,57%, comparativ cu rezultatele inițiale -69,15%), informează, într-un comunicat, Inspectoratul Școlar Județean Iași.

Astfel, după evaluarea celor 87 de contestații depuse, 279 de candidați au reușit să obțină medii mai mari sau egale cu 8 (opt), în condițiile în care, după afișarea primelor rezultate, fuseseră declarați promovați 269 candidați. Dintre aceștia, un candidat a promovat examenul cu media 10. Totodată, 43 de candidați au obținut medii cuprinse în intervalul 9,50-9,99, iar 172 de candidați au obținut note între 5 și 7,99. Cu note sub 5 au încheiat proba 22 de candidați.

Contestațiile au generat modificări de note pentru 85 de candidați.

Conform legislației în vigoare, pentru a fi declarat promovat, un candidat trebuie să obțină minimum media 8, calculată ca medie ponderată a notelor obținute la toate probele de examen, inclusiv proba scrisă. Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale, care trebuie să fie de cel puțin 8 (opt) pentru promovarea examenului.

La proba scrisă din această sesiune au fost prezenți 408 candidați. Dintre aceștia, 19 candidați s-au retras. Niciun candidat nu a fost eliminat pentru fraudă și o lucrare a fost anulată în centrele de evaluare.

Cadrele didactice promovate dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar, acesta fiind, de altfel, și obiectivul acestui examen național. Prin dobândirea definitivării în învățământ, un cadru didactic depășește stadiul de debutant și poate intra pe o rută ascendentă de profesionalizare.

Filed in: Educație, Informațía zilei

Comments are closed.

;