5:09 pm - Monday March 4, 6182

Suma alocată în acest an pentru finanţarea proiectelor depuse de societatea civilă este de 3,5 milioane de lei

În acest an, suma totală pentru finanţarea proiectelor societății civile de la bugetul loca, este de 3.500.000 lei, defalcată pe domenii, fiind eligibile doar proiectele anuale, după cum urmează: domeniul cultural – 1.000.000 lei, domeniul tineret – 1.000.000 lei, domeniul guvernare transparentă şi participativă – 200.000 lei, domeniul social-sănătate-educaţie-mediu – 1.200.000 lei.

Pentru aceste categorii, cuantumul contribuției proprii a solicitantului este de minim 10% din valoarea totală a bugetului proiectului, iar suma solicitată nu poate fi mai mare de o treime din fondul total alocat finanţării pe fiecare domeniu în parte.

De asemenea, municipalitatea va aloca pentru proiectele din domeniul culturii scrise suma de 100.000 lei. Pentru aceasta categorie, cuantumul contribuției proprii a solicitantului este de minim 40% din valoarea totală a bugetului proiectului, iar suma solicitată nu poate fi mai mare de o treime din fondul total alocat.

Va fi o singură sesiune de selecție a proiectelor, beneficiarii direcți fiind  organizaţiile neguvernamentale care propun pentru fiecare domeniu în parte proiecte cu impact la nivelul comunităţii locale și care îndeplinesc toate criteriile de eligibilitate prevăzute în Regulamentul referitor la finanţarea proiectelor societăţii civile din Iaşi în baza Legii nr. 350/2005.

Propunerile de proiect se vor depune la sediul Primăriei Municipiului Iași din bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 11, la Centrul de Informații pentru Cetățeni sau vor fi trimise prin poștă, la aceeași adresă.

Termenul limită de depunere a propunerilor de proiecte este 27 aprilie 2023, ora 16.00.

Perioada orientativă de selecţie şi de evaluare a proiectelor este cuprinsă între 28 aprilie și 31 mai 2023.

Durata de implementare a proiectelor va fi până la 15 noiembrie 2023.

Detalii suplimentare pot fi obținute la sediul municipalității Ieșene, la Biroul Relații cu Societatea Civilă, telefon 0332.131.139.

Filed in: Informațía zilei, ONG-uri

Comments are closed.

;