5:18 pm - Saturday June 15, 2211

Centrele de zi, în atenția Consiliului Județean Iași, ca soluție pentru combaterea sărăciei

Rețeaua Națională a Centrelor de Zi pentru Copiii Aflați în Risc de Sărăcie (CentreZiRO), alături de Consiliul Județean (CJ) Iași, a organizat o întâlnire în cadrul căreia s-a discutat despre situația centrelor de zi din județul Iaşi, încercând să găsească soluții relevante pentru a le asigura copiilor și tinerilor vulnerabili accesul la educație de bună calitate și servicii sociale care să le permită o viață decentă. Evenimentul a avut loc luni, 28 august, la Casa Muzeelor Iași, și a adus împreună reprezentanți ai autorităților locale, reprezentanți ai centrelor de zi din județ, alături de beneficiarii direcți ai serviciilor sociale.

La nivelul județului Iași, aferent anului școlar 2022-2023, 1.096 de elevi au fost în risc de abandon şcolar, dintre care 71% provin din mediul rural.

La nivel naţional există 826 centre de zi pentru copii, dintre care 74% sunt în mediul urban și doar 26% în mediul rural. Mediul rural rămâne în continuare insuficient acoperit de servicii sociale pentru populația care are cu adevărat nevoie de acestea. La nivelul județului Iași există 43 de centre de zi, dintre care 16 sunt private, iar 26 dintre acestea sunt în mediul rural, ceea ce înseamnă o acoperire de aproximativ 26,5% a UAT-urilor.

„Întrucât, în România, legislația specifică domeniului asistență socială atribuie un loc prioritar prevenției iar, PREVENȚIA este prevăzută ca o responsabilitate exclusivă a unităților teritoriale administrative (UAT), apreciem în acest context că în fiecare comunitate ar trebui să existe cel puțin un centru de zi, care să ofere celor aflați în nevoie servicii de consiliere și suport adecvate și accesibile, destinate prevenirii și soluționării situațiilor de dificultate în care se află.

Existența centrelor de zi în comunitate ar fi un sprijin real și pentru implementarea noilor reforme în domeniul protecției și promovării drepturilor copilului, reforme care au ca obiective principale pe lângă prevenirea separării copilului de familie, dezinstituționalizarea și reducerea perioadei de ședere în sistemul de protecție specială, a copiilor cu măsuri de protecție specială”, a declarat Niculina Karacsony, Director General Adjunct al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copiluloui (DGASPC) Iași.

De ce nu avem mai multe centre de zi în Iași?

„Anul acesta am alocat peste 5 milioane de lei pentru a acoperi cheltuielile de funcționare din cele 18 centre pentru care primăriile ne-au cerut sprijin. Copilul din familiile vulnerabile este o  prioritate pentru noi şi ne dorim ca astfel de centre de zi să funcționeze peste tot unde este nevoie, ca să le putem oferi tuturor un viitor mau bun. Consiliul Județean poate susține, însă, doar o parte din cheltuielile de funcționare ale acestor centre, pentru că aşa sunt prevederile legale. Primăriile sunt cele care trebuie să implementeze astfel de proiecte destinate copiilor din categoriile de risc, iar aici intervine o barieră, cea a sustenabilității centrelor de zi. Chiar dacă primarii pot accesa finanțări externe ca să le construiască, se tem că pe termen lung nu vor avea un buget care să le permită să acopere costurile. Tocmai de aceea, ca să putem răspunde nevoilor mari din județ, ne-ar ajuta o diversificare a instrumentelor de finanțare”, susține Costel Alexe, președintele Consiliului Județean (CJ) Iași

„CentreZi RO – Rețeaua Națională a centrelor de zi pentru copii își propune să rupă cercul sărăciei extreme și a injustiției sociale prin susținerea intervențiilor integrate și investiții în prevenirea abandonului familial și educațional pentru orice categorie de vulnerabilitate a copilului. Prin vocea comună a rețelei, centrele de zi își vor face auzite nevoile astfel încât tot mai mulți copii să beneficieze de servicii sociale pentru a avea o viață decentă și pentru a deveni adulți independenți și contributori în societate.”, a afrmat Ioana Șeremet, specialist advocacy Organizația Umanitară CONCORDIA.

Centrele de zi sunt una dintre soluțiile viabile, funcționale, pentru sprijinirea copiilor și familiilor de a nu ajunge în situațiile de separare familială sau abandon școlar așa cum o văd mulți dintre cei prezenți la întâlnire.

Prin aceste întâlniri de la nivel regional/județean este îmbunătățită capacitatea de advocacy a membrilor grupurilor vulnerabile și a profesioniștilor din centrele de zi, care au fost instruiți în cadrul cursurilor de advocacy și a sesiunilor de coaching în advocacy desfășurate de Organizația Umanitară CONCORDIA, despre cum să identifice nevoile din comunitatea lor și să le susțină în fața autorităților.

La nivel național, acțiunile de advocacy la nivel local și central vor implica 600 beneficiari,60 de profesioniști, 150 stakeholderi locali și centrali, care se vor întâlniîn perioada iulie-septembrie 2023 pentru a discuta despre nevoile centrelor de zi din comunitățile unde activează.

CentreZi.Ro este o rețea națională a centrelor de zi dezvoltată de Organizația Umanitară CONCORDIA, împreună cu Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale – FONSS și Asociația Educație pentru Viața Reală. Rețeaua este înființată, dezvoltată și gestionată în cadrul proiectului COMPASS – Comunitate, Participare, Sustenabilitate, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este de a crește capacitatea persoanelor din grupurile vulnerabile de participare la procesele locale de luarea a deciziilor la nivelul a 40 de comunități insuficient deservite din mediul rural și urban. Metodologia utilizata în cadrul proiectului presupune implicarea tuturor stakeholderilor și capacitarea resurselor locale existente prin profesioniștii din centrele de zi pentru rezultate sustenabile și impact pe termen lung.

Filed in: Informațía zilei, ONG-uri

Comments are closed.

;