Inspectoratul Școlar Județean organizează testarea inițială standardizată în parteneriat cu BRIO Teste Educaționale

În perioada 20 septembrie – 3 octombrie, Inspectoratul Școlar Județean Iași va pilota, în parteneriat cu BRIO Teste Educaționale (Platforma Digitală pentru Îmbunătățirea Performanței Școlare), în toate unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județ, testarea inițială standardizată la un număr de zece discipline de studiu (Limba și literatura română, Matematică, Istorie, Limba franceză, Fizică, Biologie, Chimie, Informatică, Geografie, Limba engleză) pentru elevii din clasele V-XII.

Scopul acestei evaluări este de a realiza o diagnoză obiectivă privind nivelul de pregătire a elevilor și de a stabili, ulterior, demersuri educaționale eficiente atât la nivelul unităților de învățământ, cât și la nivel județean.

Elevii vor fi testați în unitatea de învățământ sub supravegherea unui cadru didactic, utilizând, fiecare în parte, câte un dispozitiv electronic (PC, laptop, tabletă sau smartphone) al școlii/ personal, conform unui grafic stabilit de conducerea școlii. Durata testului, indiferent de clasă, este de 50 de minute.

La finalul fiecărui test va fi generat un raport cu rezultatele obținute de elev/ elevă la testul respectiv. De asemenea, după fiecare sesiune de testare va fi generat un raport complet de evaluare, la care vor avea acces fiecare elev, părinții acestuia, profesorii de specialitate și directorul școlii. Scorul obținut de elevi nu va fi consemnat în catalog.

În ceea ce privește învățământul primar, precum și celelalte discipline de studiu (cu excepția celor menționate în tabel), testarea inițială se poate realiza în funcție de decizia asumată de unitățile de învățământ.

Testele inițiale standardizate nu se aplică elevilor din școlile speciale și nici elevilor cu CES din școlile de masă care lucrează după programă adaptată. Evaluarea inițială a acestor elevi se poate realiza în regim individualizat, cu instrumente specifice elaborate de către profesorii de la clasă.

Filed in: Educație, Informațía zilei

Comments are closed.

;