5:18 pm - Friday June 15, 7303

Bani europeni pentru înființarea de creșe și grădinițe

Consiliile județene, cu sprijinul inspectoratelor școlare județene, pot solicita finanțare pentru înființarea sau extinderea serviciilor de educație timpurie (creșe, grădinițe, servicii complementare) odată cu deschiderea de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a apelului de proiecte „Diversificarea și flexibilizarea serviciilor de educație timpurie”, prin Autoritatea de Management pentru Programul Educație și Ocupare (PEO), în parteneriat cu Ministerul Educației. „În cadrul apelului de tip competitiv vor fi finanțate proiecte care urmăresc îmbunătățirea accesului copiilor cu vârste până la 6 ani la educația timpurie. Bugetul total alocat este dedicat regiunilor mai puțin dezvoltate (Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Nord-Vest, Vest și Centru) și este de 120 milioane de euro. Din valoarea totală a alocării financiare, 102 milioane de euro reprezintă contribuția FSE+, iar 18 milioane de euro reprezintă contribuția națională”, precizează reprezentanții Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene. Proiectele în vederea finanțării pot fi depuse de către consiliile județene în parteneriat cu inspectoratul școlar județean (obligatoriu), autorități ale administrației publice locale, instituții de învățământ superior, unități de învățământ acreditate, publice și private, din rețeaua școlară națională, centrele județene de resurse și asistență educațională (CJRAE) sau furnizori privați de educație timpurie, inclusiv organizații neguvernamentale. „Valoarea minimă eligibilă a unui proiect este de 201.000 euro, în timp ce valoarea maximă eligibilă a unui proiect nu poate depăși 7.814.851,40 de euro”, afirmă reprezentanții Guvernului, care adaugă că valoarea eligibilă a proiectelor va fi dimensionată în funcție de valoarea grupului țintă aferentă indicatorului EECO06+07 având ca reper suma de 3.117,21 de euro/copil. Grupul țintă al proeictului îl reprezintă copiii cu vârsta între 3 luni și 6 ani înscriși sau nu la creșă/grădiniță/servicii complementare, precum și părinții/reprezentanții legali ai acestora, cererile de finanțare putând fi depuse în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ în perioada 11 iunie 2024 – 10 septembrie 2024.

Filed in: Educație, Informațía zilei

Comments are closed.

;