5:18 pm - Friday June 15, 1764

Centrul de Asistență Medico – Socială Bivolari va deveni independent din punct de vedere energetic

Întruniți în ședință extraordinară de îndată, consilierii județeni au aprobat la sfârșitul săptămânii trecute  depunerea spre finanţare de către Centrul de Asistenţă Medico — Socială Bivolari a proiectului “Eficientizarea consumului propriu de energie electrică prin montarea de panouri fotovoltaice la Centrul de Asistenţă Medico — Socială Bivolari”, în cadrul programului gestionat de Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru unităti de cult, instituţii şi autorităti publice din sistemul național de asistenţă socială, precum şi entităţi juridice nonprofit acreditate pentru furnizarea de servicii sociale precum şi a cheltuielilor legate de implementarea proiectului. Potrivit proiectului de hotărâre aprobat de consilieri, valoarea totală maximă eligibilă a proiectului este de 1 milion de lei, fondurile fiind asigurate din bugetul propriu al Consiliul Judeţean Iaşi.

„Cuantumul finanţării este de maximum 1.000.000 lei şi se acordă în procent de 100% din contravaloarea cheltuielilor eligibile. Conform Ghidului apelului, solicitantul va suporta din fonduri proprii toate cheltuielile neeligibile identificate în faza de implementare a proiectului, precum şi potenţialele costuri suplimentare, în cazul în care, pe parcursul implementării proiectului, în vederea atingerii obiectivelor acestuia, se impune depăşirea bugetului proiectului”, se arată în proiectul de hotărâre.

Într-o primă etapă, necesară în vederea realizării studiului de fezabilitate, plata taxelor şi avizelor, consultanţă la elaborarea cererii de finanţare şi a tuturor studiilor necesare întocmirii acesteia pentru obiectivul de investiţi, consilierii au aprobat alocarea din excedentul bugetului general al Consiliul Judeţean Iaşi pe anul 2024 a sumei de 72,00 mii lei. Panourile fotovoltaice care vor fi instalate pe imobilele din cadrul Centrului de Asistență Medico – Socială de la Bivolari vor avea o putere cuprinsă între 30 și 200 kW, urmând să producă energia electrică necesară consumului propriu al instituției, surplusul fiind livrat în sistemul energetic naţional.

Filed in: Informațía zilei, Sănătate

Comments are closed.

;