Licitație de echipamente pentru dotarea atelierelor din școlile profesionale

Consiliul Județean (CJ) anunță scoaterea la licitație prin intermediul Sistemului Electronic de Achiziții Publice (SEAP) a contractului de achiziții publice privind furnizarea mobilierului specific pentru atelierele de practică din unitățile de învățământ profesional și tehnic în cadrul proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe din județul Iași”. După cum a anunțat președintele CJ, Costel Alexe, valoarea totala estimată a contractului este de 114.449,49 lei, ofertele în vederea înscrierii la licitație putând fi depuse până pe data de 12 august 2024.  „Achiziția de mobilier pentru atelierele de practică din unitățile de învățământ profesional și tehnic (IPT) contribuie la dezvoltarea infrastructurii educaționale a bazei materiale a atelierelor de practică din cadrul unităților de învățământ profesional și tehnic din județul Iași, urmând să faciliteze procesul de învățare și predare. Prin intermediul liniei investiționale I.14, un număr de 10 unități de învățământ profesional și tehnic vor fi dotate cu mobilier specific care va asigura desfășurarea unei activități educaționale eficiente, punându-se astfel bazele unei infrastructuri educaționale modern, capabilă să furnizeze o forță de muncă înalt calificată și conectată cu cele mai noi tehnologii și care promovează o cultură a inovării şi antreprenoriatului”, a declarat președintele Consiliului Județean, Costel Alexe. Unitățile de învățământ care urmează să beneficieze de mobilierul achiziționat de CJ sunt: Colegiul Tehnic „Ion Holban” Iași, Liceul Tehnologic Economic „Nicolae Iorga” Pașcani, Liceul Tehnologic Hârlău, Liceul Tehnologic Special „Vasile Pavelcu” Iași, Școala Profesională Fântânele, Liceul Tehnologic „Petru Rareș” Târgu Frumos, Liceul Tehnologic „Mihai Busuioc” Pașcani, Liceul Tehnologic Vlădeni, Școala Profesională Stolniceni-Prăjescu și Școala Profesională ,,Ionel Teodoreanu” Victoria. „Durata contractului de furnizare începe de la data intrării în vigoare și se finalizează la data îndeplinirii obligațiilor contractuale în sarcina părților. Durata de furnizare a mobilierului este de maxim 90 zile de la emiterea notei de comandă de către autoritatea contractantă. Instalarea și punerea în functiune a produselor se va realiza în maximum 10 zile de la data livrării”, se precizează în nota de fundamentare atașată contractului.

Filed in: Educație, Informațía zilei

Comments are closed.

;