Proiect de modernizare a infrastructurii de apă și apă uzată, finanțat cu fonduri europene

La sediul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a fost semnat contractul de finanțare pentru cea de-a doua etapă a proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Iași în perioada 2014 – 2020, finanțat în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM) al Uniunii Europene, investiție în valoare de 2,4 miliarde de lei cu TVA, respectiv aproximativ 505,7 milioane de euro.

În urma implementării acestei etape, peste 200.000 de locuitori din județul Iași vor beneficia, în premieră, de servicii de alimentare cu apă potabilă, controlată microbiologic, în condiții de siguranță și protecție a sănătății. De asemenea, 80.000 de locuitori vor beneficia, tot în premieră, de servicii de colectare și epurare a apelor uzate. Proiectul se va concretiza prin intermediul a 14 contracte de lucrări, patru contracte de furnizare echipamente și două contracte de servicii.

La capitolul apă potabilă urmează să fie realizate următoarele lucrări de investiții: 312 km de rețea nouă de distribuție, 28 km de rețea de distribuție reabilitată, 256 km de rețea nouă de aducțiune, 38 km de rețea de aducțiune reabilitată, amenajarea a 50 de stații noi de pompare, montarea a 43 de noi rezervoare de înmagazinare a apei precum și înființarea a 23 de noi stații de tratare a apei. În ceea ce privește apa uzată vor fi realizați 536 km de rețea nouă de canalizare, 13 km de rețea de canalizare reabilitată, 4 stații noi de epurare a apelor uzate, o stație de epurare a apelor uzate reabilitată, 362 stații noi de pompare a apei uzate și 230 km de conducte de refulare a apei uzate realizate.

De asemenea, prin intermediul proiectului va fi îmbunătățită infrastructura de apă potabilă și de apă uzată în 40 unități administrativ-teritoriale, respectiv din municipiile Iași și Pașcani, orașele Hârlău, Podu Iloaiei și Tg. Frumos și comunele Al. I. Cuza, Bârnova, Ceplenița, Ciortești, Ciurea, Comarna, Costești, Costuleni, Cotnari, Cozmești, Cristești, Deleni, Dobrovăț, Heleșteni, Holboca, Ion Neculce, Lespezi, Moțca, Miroslava, Mogoșești, Oțeleni, Popești, Popricani, Rediu, Ruginoasa, Scânteia, Scobinți, Schitu-Duca, Sinești, Tătăruși, Tomești, Țibana, Valea Lupului, Valea Seacă și Voinești.

Potrivit contractului, costurile eligibile ale proiectului sunt de 94%, din care 2% de la bugetele locale, 13% de la Bugetul de Stat și 85% fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană, la care se adaugă 6% contribuția proprie a ApaVital SA.

Filed in: Economic, Informațía zilei

Comments are closed.

;