Regiunea de nord-est, inclusă în strategia europeană de inovare în domeniul tehnologiei

Regiunea de Nord Est, din care fac parte județele Iași, Vaslui, Suceava, Botoșani, Bacău și Neamț, a obținut statutul de Vale Regională de Inovare (Regional Innovation Valley – RIV) alături de alte 150 de regiuni de la nivel european, identificate de către Comisia Europeană, acestea urmând să facă parte din viitoarea Agendă europeană de inovare (NEIA, care reunește regiuni din Europa cu diferite niveluri de inovare.

„Văile Regionale de Inovare sunt o acțiune în cadrul inițiativei emblematice NEIA 3 ce se bazează pe programul de lucru privind ecosistemele europene de inovare din cadrul Programului Orizont Europa și pe Instrumentul pentru investiții interregionale pentru inovare (I3) din cadrul Fondului european de dezvoltare regională. Comisia Europeană susține inovarea ca fiind o prioritate transversală care contribuie atât la tranziția verde, cât și la cea digitală, la competitivitatea europeană, la securitatea economică și la autonomia strategică deschisă. Fiecare regiune are un grad mai mare sau mai mic de dezvoltare a acelor inițiative care fac diferența,  intervenind astfel necesitatea sprijinirii acestora, în formarea unei inițiative comune, care să completeze nivelul de cunoaștere între regiuni”, afirmă reprezentanții Agenției Regionale de Dezvoltare Nord-Est (ARDNE).

În vederea implementării acestui program, Uniunea Europeană a alocat un buget în valoare de 116 de milioane de euro în cadrul Programului „Orizont Europa” către un număr de 72 de regiuni cu niveluri diferite de dezvoltare și performanță în materie de inovare, vizate fiind cu precădere ecosistemele europene de inovare (EIE) din cadrul programului UE pentru cercetare și inovare și al Instrumentului pentru investiții interregionale pentru inovare (I3) al Fondului European de Dezvoltare Regională.

„Alte 79 de regiuni sunt identificate în urma unei cereri de exprimare a interesului pentru a deveni următoarele RIV-uri, pe baza angajamentelor lor de a consolida coordonarea și direcția investițiilor, a politicilor în materie de inovare, de a se implica în colaborarea interregională pentru a dezvolta în continuare inovarea și de a-și consolida și conecta ecosistemele regionale de inovare. Pe lângă finanțare, Comisia va sprijini aceste regiuni prin activități de consolidare a comunității, evenimente de corelare și acțiuni de comunicare specifice”, mai precizează reprezentanții ARDNE. Inovarea este o „prioritate transversală” care contribuie atât la tranziția verde, cât și la cea digitală, la competitivitatea europeană, securitatea economică și  autonomia strategică deschisă. În iulie 2022, Comisia Europeană a lansat NEIA pentru a poziționa Europa în avangarda noului val de inovare în domeniul tehnologiei profunde.  Cele 25 de acțiuni prezentate în NEIA au fost grupate în cinci domenii emblematice, care vizează îmbunătățirea finanțării pentru întreprinderile în curs de extindere a tehnologiei profunde, facilitarea inovării în domeniul tehnologiei profunde prin spații de experimentare și achiziții publice, accelerarea și consolidarea inovării în ecosistemele europene de inovare din UE și abordarea decalajului în materie de inovare, promovarea, atragerea și păstrarea talentelor în domeniul tehnologiei profunde și respectiv îmbunătățirea instrumentelor de elaborare a politicilor de inovare.

Filed in: Administrație, Informațía zilei

Comments are closed.

;