150 de studenți ieșeni, pregătiți pentru tranziția de la școală la viața activă, prin intermediul unui proiect cu finanțare europeană

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, în parteneriat cu FEDEI – Fundaţia pentru Dezvoltare Economică şi Integrare Europeană Iaşi, Asociaţia Patronatului Judeţean al Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Iaşi şi Consorzio Sviluppo e Impresa – Italia, anunţă încheierea stagiilor de practică în domeniul ingineriei electrice și energetic, în cadrul proiectului POSDRU/109/2.1/G/82350, ”Practica – paşi spre o carieră de succes”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”, Axa prioritară 2 ”Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.1 ”Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”. ”Stagiile de practică în domeniul ingineriei electrice și energetice desfășurate pe parcursul a opt luni de zile au urmărit facilitarea integrării pe piața muncii a unui număr de 150 de studenți, care au fost selectați pe baza mediei generale obținute în anii universitari anteriori și în funcție de apartenența la diferite grupuri vulnerabile. În cadrul procesului de selecție au avut prioritate studenții care nu dețineau statutul de angajat și/sau nu aveau experiență de muncă. Participanții au fost selectați din rândul celor 300 de studenți ce au fost orientați și consiliați profesional în cadrul unor sesiuni de specialitate. De asemenea, au fost organizate sesiuni de instruire cu privire la modul de desfășurare și organizare a stagiilor de practică pentru un număr de zece tutori din rândul angajaților partenerilor de practică”, a declarat assist. Univ. dr. ing. Elena Dănăilă, managerul proiectului. Rezultatele obținute pe parcursul stagiilor de practică și diseminarea concluziilor anchetei cu privire la monitorizarea procesului de integrare pe piața muncii a studenților participanți la stagiile de practică vor fi prezentate în cadrul Conferinței ”Strategii și tehnici internaționale de inserare a studenților pe piața muncii”, ce va avea loc la sfârșitul lunii decembrie 2013. Obiectivul general al proiectului îl constituie dezvoltarea aptitudinilor de muncă ale studenţilor aflaţi în situaţia tranziţiei de la şcoală la viaţa activă şi, în consecinţă, îmbunătăţirea inserţiei acestora pe piaţa muncii, prin implicarea studenţilor în stagii de pregătire practică. Proiectul se derulează pe o perioadă de 24 de luni începând cu data de 3 ianuarie 2012.

Filed in: Educație

Comments are closed.

;