Un ONG din Iași, membru fondator al Reţelei Europene pentru Politici în domeniul Literaţiei

Unul din cinci tineri cu vârsta până în 15 ani și aproape 75 de milioane de adulţi din Europa nu au abilităţi de bază pentru citit şi scris, ceea ce face dificilă găsirea unui loc de muncă, crescând riscul de sărăcie și excluziune socială. Pentru prevenirea și reducerea analfabestismului funcțional în Europa, un număr de 80 de organizații din 28 de țări, dintre care 24 membre ale Uniunii Europene, lansează, în perioada 24-27 februarie, la Viena, Reţeaua Europeană pentru Politici în domeniul Literaţiei (ELINET). Lansarea oficială a rețelei va avea loc la sediul Ministerului Federal al Ştiinţei şi Cercetării din Viena, în prezența Majestății Sale, Prințesa Laurentien a Olandei. Cu acest prilej, comisarul European pentru Educație, Cultură, Multilingvism și Tineret, Androulla Vassiliou, va transmiste un mesaj video participanților la reuniune. Ideea lansării acestei rețele a venit din partea coordonatorului acesteia, Universitatea din Cologne – Germania (prof. dr. Christine Garbe, Martin Gross), în cooperare cu Clubul Austriac de Lectură din Viena. Cele 80 de organizații partenere reprezintă asociații şi fundaţii naționale de literaţie, factori de decizie politică, centre de literaţie, și alte părți interesate care lucrează în domeniu. La evenimentul de la Viena, România este reprezentată de prof. Liliana Romaniuc, preşedintele Asociaţiei Române de Literaţie, reprezentantul Fundaţiei Filocalia, partener în cadrul proiectului ELINET. Reamintim că, în 2011, Comisia Europeană a instituit un Grup la Nivel Înalt de experți în domeniul literaţiei. Acest grup a examinat modalităţi de îmbunătăţire a abilităţilor de literaţie prin programe de învăţare pe tot parcursul vieţii, a identificat factori comuni de succes în programele de literaţie şi în iniţiativele de politici publice și a venit cu propuneri pentru îmbunătățirea abilităţilor de literaţie. În urma lucrărilor Grupului, Comisia Europeană a inițiat o rețea de sensibilizare, colectare și analiză a informațiilor politicilor publice , de schimb de bune practici la nivelul politicilor  și inițiativelor existente  pentru a reduce numărul de copii, tineri și adulți cu competențe scăzute de literaţie până în 2020.

Filed in: Educație

Comments are closed.

;