1:31 pm - Friday April 19, 2019

Proiect privind prevenirea abandonului şcolar, implementat de ADI EURONEST

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) EURONEST anunţă lansarea proiectului „O șansă egală pentru toți. Educație inclusivă în unitățile școlare”. Proiectul va fi implementat pe o perioadă de 36 de luni, în perioada 7 mai 2018-7 mai 2021, de către A.D.I. EURONEST, în parteneriat cu Primăria comunei Lipova (județul Bacău), Primăria comunei Bălteni (județul Vaslui), Școala Gimnazială Șipote (județul Iași), Asociația Centrul de Resurse Economice și Educație pentru Dezvoltare (județul Neamț), Asociația „Salvați Copiii” (filiala Iași) şi Asociația „Sf. Damian”(județul Iași). “Obiectivul general al proiectului îl reprezintă furnizarea unor măsuri integrate pentru reducerea și prevenirea abandonului școlar și promovarea accesului egal la învățământul de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale în rândul a 1.180 de copii din comunități defavorizate din județele Iași, Bacău și Vaslui. În urma implementării proiectului se preconizează, printre altele, înscrierea la grădiniță a copiilor neșcolarizați din Bălteni, Lipova și Șipote, amenajare unui parc de joacă, repararea acoperișului, cablarea electrică a laboratorului de informatică și dotarea acestuia cu 16 laptopuri și trei imprimante, dotarea școlii cu camere de supraveghere pentru îndeplinirea standardelor pentru susținerea examenelor de evaluare națională (Şcoala din Bălteni), dotarea cabinetului mediatorului, mobilier pentru trei săli de grădiniță, mobilier și echipamente pentru sălile de clasă, materiale de prim ajutor, rafturi și cărți pentru bibliotecă, echipamente specifice pentru sala de sport (Şcoala Lipova), dotarea cu echipamente IT a 19 săli de clasă și dotarea cu mobilier specific a trei săli de grădiniță (Şcoala Lipova). De asemenea, în cadrul programului vor fi achiziţionate două microbuze școlare, o mie de pachete cu îmbrăcăminte și încălțăminte și 1.180 pachete cu produse de igienă personală destinate copiilor, introducerea unui program de tip “școală după școală” în Bălteni și Șipote, pentru aproximativ 45 de elevi din ciclul primar, acordarea unui număr de 6.448 de burse cu o valoare de o sută de lei. acordate copiilor din GT,  pe o perioadă variind între o lună și maximum 24 de luni, derularea a 1.440 ore de cursuri educaționale extrașcolare, aproximativ 750 de copii participanți în tabere și excursii, aproximativ o mie de copii participanți la clubul de vară, 300 de premii acordate pentru cele mai bune 25 de rezultate din fiecare an de studiu din ciclul gimnazial din școlile din Bălteni, Lipova și Șipote. Valoarea totală a proiectului este de 6.398.942,72 lei  (din care, contribuția Uniunii Europene prin FEDR este de 5.439.101,31 lei și 930.066,14 lei din bugetul național). Conferinţa de lansare a proiectului va avea loc joi, 28 iunie,  începând cu ora 12, în Sala Verde a Palatului Administrativ.

Filed in: Informațía zilei, ONG-uri

Comments are closed.

;