8:10 am - Monday August 10, 2020

Totul despre Admiterea 2018 la UMF Iași

În acest an, concursul de admitere va fi organizat de Universitatea de Medicină şi Farmacie (UMF) “Grigore T. Popa” pe domenii de licență, la specializările:   Medicină (durata studiilor 6 ani), Medicină Dentară (durata studiilor 6 ani), Farmacie (durata studiilor 5 ani), Asistență Medicală Generală (durata studiilor 4 ani), Nutriție și Dietetică (durata studiilor 3 ani), Balneo-fiziokinetoterapie și recuperare (durata studiilor 3 ani), Tehnică Dentară (durata studiilor 3 ani) şi  Bioinginerie (durata studiilor 4 ani). Admiterea la studii superioare în Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” din Iași, pentru toate ciclurile universitare (atât pentru locurile finanțate de  bugetul de stat, cât și pentru locurile cu taxă) se realizează numai prin concurs de admitere, în limita locurilor aprobate pentru anul respectiv. Candidații din acest an la concursul de admitere la Universitatea de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa” Iași vor concura în acest an pe722 de locuri bugetate, distribuite astfel: 298 la Medicină, 55 la Asistență Medicală Generală, 10 la Nutriție și Dietetică, 89 la Medicină Dentară, 33 la Tehnică Dentară, 99 la Farmacie, 74 la Balneofiziokinetoterapie și recuperare şi 64 la Bioinginerie Medicală. În plus, sunt puse la dispoziția elevilor din mediul rural 22 de locuri, 6 locuri pentru romi și 17 locuri pentru românii de pretutindeni. Numărul de locuri cu taxă în lei este de 613, iar pentru studenții internaționali sunt 698 de locuri pe cont propriu valutar. În acest an, în premieră,pentru studenții internaționali sunt scoase la concurs 45 de locuri la specializarea Balneofiziokinetoterapie și recuperare – în limba engleză. Înscrierile la concursul de admitere la studii universitare de licență vor avea loc în perioada 16-21 iulie 2018, iar concursul de admitere va avea loc în data de 25 iulie2018, sub forma unui test grilă, cu durata de trei ore. Clasificarea candidaților se va face în ordinea descrescătoare a mediei, în care o pondere de 90% va avea nota obținută la testul grilă, iar 10% media de la Bacalaureat. Disciplinele de concurs sunt următoarele: Pentru specializările: Medicină și MedicinăDentară – Biologie, clasa a XI-a (Anatomia și Fiziologia omului) – obligatoriu şi Chimie organică sau Fizică – la alegere. Pentru specializarea Farmacie: Chimie organică – obligatoriu și Biologie vegetală sau Biologie clasa a XI-a (Anatomia și Fiziologia omului) – la alegere. Pentru specializările: Asistență Medicală Generală, Tehnică Dentară, Nutriție și Dietetică – la alegere între Biologie clasa a XI-a (Anatomia și Fiziologia omului) sau Chimie organică. Pentru specializarea Balneo-fiziokinetoterapie și recuperare, Biologie clasa a XI-a (Anatomia și Fiziologia omului). Pentru specializarea Bioinginerie – la alegere între Matematică sau Biologie clasa a XI-a (Anatomia și Fiziologia omului). Taxa de înscriere la Concursul de admitere a rămas la același nivel din anii precedenți, respectiv specializările Medicină, Medicină Dentară, Farmacie, Asistență Medicală Generală – 350 de lei; specializările Nutriție și Dietetică, Tehnică Dentară, Balneofiziokinetoterapie și Recuperare – 250 de lei; specializarea Bioinginerie – 150 de lei. Înscrierea se va face în două etape: completarea formularului de înscriere online (termen limită 21 iulie 2018, ora 11.00), depunerea dosarului de înscriere, la centrele de înscriere amenajate pentru fiecare facultate, cu următorul program: 16-20 iulie 2018, în intervalul orar 9-14, respectiv 21iulie 2018, în intervalul orar 9-12. Pentru candidații care nu au acces la internet s-au pus la dispoziție calculatoare la Biblioteca UMF din str. Vasile Alecsandri nr. 7,unde pot completa aceste formulare: 6-20 iulie 2018, în intervalul orar 9-13 și, respectiv, 21 iulie 2018, în intervalul orar 9-11. Dosarul de concurs va cuprinde următoarele acte: cererea de înscriere, diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă acesteia (în cazul absolvenților de liceu care au susținut examenul de bacalaureat în afara României), în original, sau adeverința care atestă această calitate și în care se menționează media generală de bacalaureat și probele susținute la examenul de bacalaureat. Diplomele de bacalaureat redactate în altă limbă, vor fi însoțite de traduceri legalizate, în limba română. Documentul eliberat de CNRED/MEN, care atestă că diploma de Bacalaureat obținută în statele membre ale Uniunii Europene, ale statelor aparținând Spațiului Economic European, ale Confederației Elvețiene sau în alte state (pentru etnicii români din diasporă) îi conferă candidatului accesul la studii de licență. Candidații absolvenți ai învățământului superior care doresc să urmeze o a doua specializare vor depune și diploma de licență, sau diploma echivalentă acesteia, în original, în copie legalizată sau în copie a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de membrii Comisiei de înscriere (conform OUG 41/2016),  precum și adeverința din care să reiasă că facultatea absolvită a fost în regim fără taxă sau cu taxă; La admiterea în toate ciclurile de studii universitare cu predare în limba română, cetățenii străini au obligația să prezinte un certificat de competență lingvistică pentru limba română (nivel B2),eliberat de către instituțiile abilitate de MEN, certificat de naștere, în copie a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de membrii Comisiei de înscriere; certificat de căsătorie (unde este cazul), în copie a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de membrii Comisiei de înscriere; adeverința medicală tip de la medicul de familie, pe care se va preciza “clinic sănătos”; trei fotografii tip buletin de identitate/pașaport; chitanța care atestă achitarea taxei de înscriere.

Numărul de întrebări dintr-un caiet de teză pentru fiecare disciplină și specializare:

Facultate Nr. materii Nr. total de întrebări Număr întrebări materie principală Număr întrebări a doua materie obligatorie stabilită de candidat la alegere
·     Medicină

·     Medicină Dentară

2 90 54 (60%)*

(Biologie clasa a XI-a)

36 (40%)

(Chimie Organică sau Fizică)

·     Farmacie 2 75 45 (60%)

(Chimie Organică)

30 (40%)

(Biologie Vegetală sau

Biologie clasa a XI-a)

·     Bioinginerie 1 45 45 (100%)

(Biologie clasa a XI-a)

10 10 (100%)

(Matematică)

·     Asistență Medicală Generală 1 50 50 (100%)

(Biologie)

45 45 (100%)

(Chimie Organică)

·     Balneo-fiziokinetoterapie și recuperare 1 45 45 (100%)

(Biologie)

·     Nutriție și dietetică

·     Tehnică dentară

1 45 45 (100%)

(Biologie)

40 40 (100%)

(Chimie Organică)

* Procentul din paranteză reprezintă ponderea numărului de întrebări din caietul de teză.

Pentru perioada admiterii, Universitatea de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa” Iași pune la dispoziție locuri de cazare în Căminul E 5. Tariful de cazare este de este de 50 lei de persoană pe zi. Cererile de cazare se depun la Serviciul Facilități studenți (str. Gheorghe Asachi nr. 14, Cămin E 5, parter), în perioada înscrierilor pentru concursul de admitere (16-21 iulie), în intervalul orar 9 – 15.00.

Filed in: Educație, Informațía zilei

Comments are closed.

;