9:34 am - Tuesday May 11, 2021

38 de unităţi de învăţământ se vor afla, săptămâna viitoare, în „scenariul roşu” de desfăşurare a cursurilor

În urma propunerilor înaintate vineri, 16 octombrie, de consiliile de administrație ale unităților de învățământ, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) a aprobat o hotărâre privind scenariul de funcționare pentru fiecare unitate de învățământ din judeţul Iaşi, valabil pentru perioada 19.10.2020-23.10.2020. Astfel, conform scenariului aprobat de autorităţi, 277 de unități de învățământ îşi vor desfăşura activitatea, săptămâna viitoare, în scenariul 1, care presupune participarea zilnică (față în față) a tuturor preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție sanitară. Potrivit aceluiaşi scenariu, 338 de unități de învățământ se vor afala în scenariul 2, care presupune participarea zilnică (față în față) a tuturor preșcolarilor și elevilor din învățământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a și a XII-a, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție, respectiv revenirea parțială (prin rotație de una-două săptămâni) a elevilor din celelalte clase de gimnaziu și liceu, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție, iar 38 unități de învățământ se vor afla în scenariul 3, în care participarea tuturor preșcolarilor și elevilor la activități/lecții se face exclusiv în sistem online. Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi, din cele 38 de școli aflate în scenariul 3 („scenariul roşu”), patru se află în această situaţie ca urmare a cazurilor de COVID-19 înregistrate, în timp ce 33 de unități de învățământ sunt încadrate în acest scenariu din cauza ratei de incidență a cazurilor din localitate, iar una din cauza infrastructurii/ condițiilor specifice de organizare. Consiliile de administrație de la nivelul fiecărei unități de învățământ au adoptat propunerile în funcție de analiza situației epidemiologice efectuate la nivel național și local de către direcțiile de sănătate publică și Institutul Național de Sănătate Public, de infrastructura și de resursele existente în fiecare unitate de învățământ. Potrivit acestei analize, în 61 de localități, numărul de cazuri de noi îmbolnăviri, confirmate în ultimele 14 zile, este mai mic de 1 la 1.000 de locuitori, în 30 localități numărul de cazuri de noi îmbolnăviri, confirmate în ultimele 14 zile, se situează între 1 și 3 la 1.000 de locuitori, iar în trei dintre localități, numărul de cazuri de noi îmbolnăviri, confirmate în ultimele 14 zile, este mai mare sau egal cu 3 la 1.000 de locuitori. Reamintim că, potrivit Ordinului comun al ministrului educației și cercetării și al ministrului sănătății nr. 5.487/1494/01.09.2020, criteriul epidemiologic în baza căruia unitățile/instituțiile de învățământ stabilesc unul dintre cele trei scenarii de funcționare este rata incidenței cumulate, respectiv: numărul total de cazuri noi din ultimele 14 zile raportat la 1.000 de locuitori. Totodată, decizia de suspendare a cursurilor şcolare organizate în modalitatea „faţă în faţă” se dispune la nivel local, prin hotărârea CJSU, la propunerea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ preuniversitar, după obţinerea avizului inspectoratului şcolar judeţean şi al direcţiei de sănătate publică judeţene.

Filed in: Educație, Informațía zilei

Comments are closed.

;