3:51 pm - Friday June 25, 2021

Scenariul în care vor funcţiona unităţile de învăţământ din judeţul Iaşi în săptămâna 22 – 26 martie

În conformitate cu Ordinul nr. 3235/93 din 4 februarie 2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, scenariul de funcționare a unităților de învățământ se stabilește în funcție de analiza situației epidemiologice efectuate de către direcțiile de sănătate publică.  Raportându-ne la incidența epidemiologică din data de 19 martie 2021, la nivelul județului Iași, dintr-un total de 98 de unități teritorial adminstrative, 63 sunt în scenariul verde, 29 în scenariul galben, cinci în scenariul roșu, iar una se află în carantină.

Incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este mai mare de 3/1.000 locuitori în Aroneanu, municipiul Iași, Miroslava, Roșcani, Tomești, Valea Lupului, între 1 și 3/1000 de locuitori în municipiul Bălțați, Bârnova, Bivolari, Butea, Ciurea, Ciohorăni, Cristești, Hârlău, Holboca, Horlești, Ion Neculce, Ipatele, Lespezi, Lețcani, Mădârjac, Mircești, Mogoșești Iași, Movileni, Popricani, Probota, Rediu, Românești, Ruginoasa, Schitu Duca, Strunga, Trifești, Țibana, Țibănești, Țigănași și sub 1/1000 de locuitori în celelalte localități. În conformitate cu aceste date, incidența epidemiologică s-a modificat în 21 unități teritorial administrative: în 3 unități aceasta a coborât sub 1/1000 de locuitori și s-a trecut de la scenariul galben la cel verde , în 15 unități incidența a depășit 1/1000 de locuitori și s-a trecut de la scenariul verde la cel galben, în 3 unități incidența a crescut peste 3/1.000 locuitori și s-a trecut în scenariul roșu.

Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ din unitățile administrativ teritoriale în care se modifică încidența epidemiologică prin comparație cu cea înregistrată în 12.03.2021 au transmis Inspectoratului Școlar Județean Iași propunerile de scenarii. Pe baza avizului Inspectoratului Școlar Judeţean Iași şi al Direcţiei de Sănătate Publică Judeţene, propunerea Consiliilor de Administrație a fost înaintată spre aprobare Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Iași. În conformitate cu Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Iași nr. 34 din data 26.02.2021, se înregistrează următoarea situație:

* 319 unități de învățământ în Scenariul 1 (verde): participarea zilnică, cu prezență fizică în unitățile de învățământ, a tuturor preșcolarilor și elevilor, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție

* 154 unități de învățământ în Scenariul 2 (galben): participarea zilnică, cu prezență fizică în unitățile de învățământ, a tuturor preșcolarilor și elevilor din învățământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a și a XII-a, a XIII-a și a celor din anii terminali din învățământul profesional și postliceal, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție, și participarea zilnică, în sistem online, a elevilor din celelalte clase/ani de studiu

* 172 unități de învățământ în Scenariul 3 (roșu): participarea zilnică, cu prezență fizică în unitățile de învățământ, a tuturor preșcolarilor și elevilor din învățământul primar, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție, și participarea zilnică, în sistem online, a elevilor din celelalte clase/ani de studio

* patru unități de învățământ sunt într-o localitate aflată în carantină zonală: participarea elevilor și preșcolaarilor la activități didactice desfășurate online

Filed in: Educație, Informațía zilei

Comments are closed.

;