4:34 pm - Tuesday October 16, 6035

Scenariile de funcționare a unităților de învățământ preuniversitar din județul Iași pentru săptămâna 10 – 14 mai

Întrunit în cursul acestei după amieze în şedinţă la Prefectură, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgerţă (CJSU) a aprobat o hotărâre privind scenariul de funcționare a unităților de învățământ preuniversitar din judeţul Iaşi pentru săptămâna 10 – 14 mai 2021,  în funcție de situația epidemiologică din judeţ.

Raportându-ne la incidența epidemiologică din data de 7 mai 2021, la nivelul județului Iași, dintr-un total de 98 de unități teritorial adminstrative, 82 sunt în scenariul 1 (verde) și 16 în scenariul 2 (galben). Incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este mai mare de 1/1.000 locuitori în Andrieșeni, Aroneanu, Bârnova, Ciohorăni, Ciurea, Costești, Focuri, Ion Neculce, Miroslovești, Oțeleni, Rediu, Schitu Duca, Tansa, Tomești, Valea Lupului, Vânători și sub 1/1000 de locuitori în celelalte localități. În conformitate cu aceste date, incidența epidemiologică s-a modificat în 25 de unități teritorial administrative: în 21 de unități aceasta a coborât sub 1/1000 de locuitori și s-a trecut din scenariul 2 în scenariul 1, iar în 5 unități incidența a depășit 1/1000 de locuitori și s-a trecut din scenariul 1 în scenariul 2.

Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ din unitățile administrativ teritoriale în care se modifică încidența epidemiologică prin comparație cu cea înregistrată în 29 aprilie 2021 au transmis Inspectoratului Școlar Județean Iași propunerile de scenarii. Pe baza avizului Inspectoratului Școlar Judeţean Iași şi al Direcţiei de Sănătate Publică Judeţene, propunerea Consiliilor de Administrație a fost înaintată spre aprobare Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Iași.

În conformitate cu Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Iași nr. 92 din data 07.05.2021, la nivelul județului Iași, se înregistrează următoarea situație:

-574 unități de învățământ vor desfășura activitățile didactice în Scenariul 1: participarea zilnică, cu prezență fizică în unitățile de învățământ, a tuturor preșcolarilor și elevilor, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție;

-75 de unități de învățământ vor desfășura activitățile didactice în Scenariul 2: participarea zilnică, cu prezență fizică în unitățile de învățământ, a tuturor preșcolarilor și elevilor din învățământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a și a XII-a, a XIII-a și a celor din anii terminali din învățământul profesional și postliceal, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție, și participarea zilnică, în sistem online, a elevilor din celelalte clase/ani de studiu.

Precizăm că în conformitate cu Ordinul nr. 3755 pentru modificarea și completarea  Ordinului nr. 3235/93 din 4 februarie 2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 este permisă participarea la cursuri a tuturor preșcolarilor/elevilor din învățământul special, precum și organizarea orelor remediale, cu prezență fizică, în condițiile în care în localitate nu este declarată stare de carantină, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție.

Conform Ordinului nr. 3.558 din 29.03. 2021 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 3.125/2020 privind structura anului școlar 2020 – 2021, elevii claselor a VIII-a, a XII-a și a XIII-a revin la cursuri luni, 10 mai 2021.

Filed in: Educație, Informațía zilei

Comments are closed.

;