5:09 pm - Thursday March 2, 1150

Tag Archives: Asociatia Iubire si Incredere

FINALIZAREA PROIECTULUI O altă perspectivă (AII LIDER + HRS)” cod SMIS 157199

ASOCIAȚIA IUBIRE ȘI ÎNCREDERE, în calitate de beneficiar, împreună cu HR SPECIALISTS SRL anunță finalizarea implementării proiectului O altă perspectivă (AII LIDER + HRS)” cod SMIS 157199, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital uman 2014-2020. Axa Prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți / Obiectivul specific: 3.1.: Creșterea ocupării șomerilor și a persoanelor inactive, cu accent pe șomerii de...

„SMART INNOVATE! – Studenți Motivați în Afaceri Responsabile și Tehnologizate Inovativ”

EASTERN MARKETING INSIGHTS din Iași în parteneriat cu Asociația Iubire și Încredere anunță finalizarea proiectului „SMART INNOVATE! – Studenți Motivați în Afaceri Responsabile și Tehnologizate Inovativ”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Obiectivul general al proiectului: Facilitarea inserției pe piața muncii a absolvenților de învățământ terțiar în corelare cu nevoile pieței...

Un nou proiect implementat de Asociația „Iubire și Încredere”

Asociația Iubire și Încredere, în calitate de Lider, a implementat proiectul ARTISTIC INTERNSHIPS – Adaptarea și Responsabilizarea Tinerilor prin Încurajarea Specializării Transversale într-un mod Inovativ și Creativ, cod SMIS 130871, în regiunea Nord- Est, județul Iași. Proiectul a fost cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6: Educație și competențe, Obiectiv specific 6.14: Creșterea...

Asociația Iubire și Încredere anunță încheierea proiectului „Cultural!”

Asociația Iubire și Încredere anunță încheierea proiectului „Cultural!”. Acesta a fost finanțat de Primăria Municipiului Iași, prin Programul anual de finanțare în baza Legii 350/2005 pentru anul 2020. Proiectul „Cultural !” și-a propus ca prin intermediul unor activități culturale desfășurate online să ofere oportunitatea copiilor și tinerilor din municipiul Iași să fie cât mai activi din punct de vedere artistic. Astfel, aceștia au participat...

ARTISTIC INTERNSHIPS – Adaptarea și Responsabilizarea Tinerilor prin Încurajarea Specializării Transversale într-un mod Inovativ și Creativ

Asociația Iubire și Încredere, în calitate de Lider, implementează proiectul ARTISTIC INTERNSHIPS – Adaptarea și Responsabilizarea Tinerilor prin Încurajarea Specializării Transversale într-un mod Inovativ și Creativ, cod SMIS 130871, în regiunea Nord- Est, județul Iași, timp de 24 luni. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6: Educație și competențe, Obiectiv specific...
;